Registrering og anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter – 2 – Overvejelser, som operatøren henholdsvis ejeren bør foretage sig med henblik på at fastslå, om en hændelse er omfattet af definitionen af ”større ulykke”

Bilag 2 til AT-vejledning om Registrering og anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.Bilag 2 til AT-vejledning om Registrering og anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.Read More

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email