Ny bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven

Der er tale om en ny udgave af en allerede gældende bekendtgørelse. Ved bekendtgørelsen bemyndiges Arbejdstilsynet til at udøve beskæftigelsesministerens beføjelser i henhold til offshore‐sikkerhedsloven på ministerens vegne.Der er tale om en ny udgave af en allerede gældende bekendtgørelse. Ved bekendtgørelsen bemyndiges Arbejdstilsynet til at udøve beskæftigelsesministerens beføjelser i henhold til offshore‐sikkerhedsloven på ministerens vegne.Read More

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email